A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Olszewo-Borki
 Drukuj

Udzielenie dotacji z budżetu gminy/powiatu

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy/powiatu.
Dotacje są podlegającymi szczególnym zasadom rozliczania środkami z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych, przeznaczonymi na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Po spełnieniu wymagań określonych w ustawach regulujących kwestie wykonywania zadań publicznych, można ubiegać się o datacje, na przykład z tytułu realizacji zadań w zakresie oświaty.

Kogo dotyczy

Dotyczy podmiotów, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP złożyć wniosek o udzielenie dotacji. Uprawniony jest każdy podmiot, który w świetle uregulowania przepisów dotyczących finansów publicznych realizuje cele publiczne, przy czym o dotacje mogą ubiegać się również podmioty niepubliczne w zakresie określonym odrębnymi ustawami.

Czas realizacji

nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu

Opłaty

nie dotyczy

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4, ust.6 Art.5 Art.9, ust.6)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
© 2022 Urząd Gminy Olszewo-Borki
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4