A+
A-
Wersja kontrastowa
Urząd Gminy Olszewo-Borki
 Drukuj

Złożenie wniosku do projektu budżetu gminy/powiatu

Za pośrednictwem tej usługi, każdy uprawniony obywatel oraz jednostka organizacyjna, mogą składać wnioski do projektu budżetu gminy aby w ten sposób uczestniczyć w tworzeniu budżetu, a tym samym współdecydować o sposobie wydatkowania środków finansowych na zaspokajanie potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej.

Kogo dotyczy

Dotyczy osób, chcących za pośrednictwem platformy ePUAP, złożyć wniosek do projektu budżetu gminy. Inicjatywa w tym zakresie przysługuje wszystkim mieszkańcom, stowarzyszeniom lokalnym, komitetom społecznym, radom sołeckim, innym podmiotom działającym z zamiarem kształtowania struktury wydatków na cele publiczne – przewidzianych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.

Czas realizacji

nie dotyczy

Wymagane dokumenty

Wniosek do projektu budżetu gminy/powiatu

Opłaty

brak

Tryb odwoławczy

nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)
Europejska Karta Samorządu Lokalnego (Dz. U. z 1994 r. Nr 124, poz. 607, Art.4, ust.6 Art.5)
© 2022 Urząd Gminy Olszewo-Borki
aplikacja: 1.9.8.2, baza: 1.8.2.4